प्रतिभा संगम निमंत्रक, नाशिक

साहित्य निर्मितीसाठीची बीजं रुजवणारं साहित्य संमेलन : ‘प्रतिभा संगम’ - प्रा.डॉ. गिरिश पवार

प्रतिभा संगम’ - विद्यार्थी साहित्य संमेलन, ठाणे - विनोद तावडे

प्रतिभा संगम’ - विद्यार्थी साहित्य संमेलन, ठाणे - विनोद तावडे

प्रतिभा संगम - विद्यार्थी साहित्य संमेलन, ठाणे - डॉ. जयंत कुलकर्णी

प्रतिभा संगम - विद्यार्थी साहित्य संमेलन, ठाणे - डॉ. जयंत कुलकर्णी